logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายกฤติน  มังคะลี
เริ่มดำรงตำแหน่ง ธ.ค. พ.ศ.2566 ถึง ปัจจุบัน

นางประพิมภรณ์  ตันเจริญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 ถึง ก.ย.2566

นายมนตรี   จันทร์เพ็ญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2563 ถึง 12 ต.ค. พ.ศ. 2563
 
ธพ.เสาวคนธ์
นางสาวเสาวคนธ์   หนูทอง
เริ่มดำรงตำแหน่ง ก.พ. พ.ศ.2562 ถึง พ.ย. พ.ศ.2562
 
รูปส่งอัด_๑๙๑๒๑๓_0003
 
นายพลกฤษ  เมณฑกานุวงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561
 

นายไสว วนัสบดีกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 
 
 
นายวิสาล ทาจวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553
 
 
นายมนตรี ลัคนากุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552
 
 
นางสาวพูนเพิ่ม เพิ่มมี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551
 
 
นายสัมพันธ์ สิทธิบุศย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
 
 
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2547
 
 
นายสัมพันธ์ สิทธิบุศย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2543
 
 
นายวิสิฐ กิตติพยุง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2540
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1978 ครั้ง