logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (คบจ.บุรีรัมย์)

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

         นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (คบจ.บุรีรัมย์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าเตรียมพื้นที่รองรับการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม  (SMEs) ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปขนุนแปลงใหญ่บ้านปลื้ม อำเภอปะคำ จังหวัดบุรัรัมย์

อัลบั้มภาพ

8 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • "อนุรักษ์ความเป็นไทย ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  7 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  7 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง