logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

           นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

12 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้าน...
  25 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เป็นประธาน ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่...
  19 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแท...
  9 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง