logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์)

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

เวลา 13.30 น.

       นายกฤติน มังคะลี ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์) ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

อัลบั้มภาพ

31 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรม "จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ครั้งที่ 5/2567
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การประชุมการบริหารจัดการอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) เพื่อขับเคลื่อน...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง