logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

5-7 สิงหาคม 2563 นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจราชการในพื้นที่บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563

       นางวาสนา  ผุดผ่อง  ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

      - ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่บุรีรัมย์ โดยนำนโยบายของท่าน อธิบดีกรมธนารักษ์มาถ่ายทอด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รับฟังข้อปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน และ พบปะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

      - สำรวจกำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.699 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อัลบั้มภาพ

7 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้าน...
  25 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เป็นประธาน ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่...
  19 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เข้...
  12 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง