logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

         นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายธำรงค์  ทองตัน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาวสุภัทรา  ส่องประทีป ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ และนายสมมาตร  มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ลงพื้นที่แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารักษ์" พร้อมจัดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 7 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน 

25 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เป็นประธาน ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่...
  19 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เข้...
  12 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแท...
  9 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง