logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

                   นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางตังหวัดบุรีรัมย์

อัลบั้มภาพ

29 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จังหวัดบุรัรัมย์ได้มีการ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิ...
  20 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธนารักษ...
  19 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์...
  7 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง