logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เป็นประธาน ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

เมื่อวันพุธที่ 19  สิงหาคม 2563   

      นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาการแทน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เชิญวิทยากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้ด้านสินเชื่อบ้าน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ “ตลาดเซราะกราว กรีนมาร์เก็ต” บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.605 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อสินค้า พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปลอดสารพิษ

อัลบั้มภาพ

19 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้าน...
  25 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เข้...
  12 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 นายมนตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแท...
  9 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง