logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 07.00 น.

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์” ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยายกาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อัลบั้มภาพ

7 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • "อนุรักษ์ความเป็นไทย ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  7 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีร...
  31 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง