logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

เวลา 14.00 น.

              นายกฤติน  มังคะลี ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ออกตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน อำเภอนาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพจน์และอำเภอพุทไธสง พร้อมทั้งตรวจสอบแปลงยึดทรัพย์

อัลบั้มภาพ

30 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • "อนุรักษ์ความเป็นไทย ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"
  16 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  7 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  7 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง