logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่องการขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม ราย นายสุวิทย์ ศิริพงษ์เสถียร

1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักง...
  28 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญจะหมด (160 ปี โร...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเปลี่ย...
  14 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง