logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.261 ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อัลบั้มภาพ

19 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิม...
  17 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานะนารักษ์พื้นที่บุรีรมย์ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเด...
  22 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานะนารักษ์พื้นที่บุรีรมย์ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเด...
  22 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง