logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

อัลบั้มภาพ

19 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่องการขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเด...
  1 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไ...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง