logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

               ขอเชิญร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.บร.481  ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.624 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-16.00 น.
               ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์/รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์/ส่วนราชการ/ผู้แทนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมพิธีในงานยังมีสินค้าเลือกให้เลือกซื้ออีกมากมาย

22 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักง...
  28 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าเหรียญจะหมด (160 ปี โร...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเปลี่ย...
  14 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง