logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย

การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย

1. ที่ราชพัสดุ คือ อสังหาริมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด

2. ที่ราชพัสดุมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการเป็นหลัก

3. ประชาชนประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ มีเงื่อไขและขั้นตอนอย่างไร

4. ราษฎรมีข้อโต้แย้งกรรมสิทธิ์จะได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร

อัลบั้มภาพ

9 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
  30 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  19 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิม...
  17 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง