logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19)
  1 เมษายน 2563
 • การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุประสบอุทกภัย
  3 มีนาคม 2563
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือความยากจน ธันวาคม 2559
  22 ธันวาคม 2559
 • เรียนผู้ว่าราชการ การให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง
  31 สิงหาคม 2559
 • (แบบฟอร์ม 1-3)รายงานประสบภัยแล้งเดือนสิงหาคม 2559
  30 สิงหาคม 2559
 • (แบบ 2-3)ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งประจำเดือนสิงหาคม 2559
  30 สิงหาคม 2559
 • รายงานการให้ความช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง
  14 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
  25 พฤษภาคม 2559
หมวดหมู่เอกสาร